Odszkodowanie za wypadek na siłowni

Październik 25, 2016 by Sportowcy, Ubezpieczenie No Comments

Na siłowni mamy możliwość skorzystania z wielu urządzeń i sprzętów. Wyciskamy na nich siódme poty i zmuszamy się do ponadprzeciętnego wysiłku, wszystko po to, by lepiej wyglądać:

Czasem zdarza się jednak tak, że klientom siłowni udostępniony zostanie popsuty sprzęt. Ćwiczenie na nim skończyć może się wypadkiem. Co w takiej sytuacji, czy ubezpieczenie ubezpieczenie sportowe właściciela siłowni zapewni nam odszkodowanie?

Walka o odszkodowanie

Czasem zdarza się jednak tak, że klientom siłowni udostępniony zostanie popsuty sprzęt. Ćwiczenie na nim skończyć może się wypadkiem

Autor zdjęcia: stoermchen

W pierwszej kolejności pamiętać należy o tym, że konieczne jest wykazanie odpowiedzialności właściciela siłowni, za powstałą szkodę. Dopiero w takim przypadku zasadne jest wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym. Gdy właściciel siłowni ma ubezpieczenie, poszkodowany może wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi, które kieruje bezpośrednio do ubezpieczyciela, czyli wystawcy polisy OC.

Jeżeli poszkodowanemu uda się wykazać odpowiedzialność sprawcy szkody, posiada prawo do tego, by dochodzić następujących roszczeń:

 • zadośćuczynienia za krzywdę, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego, które ma na celu złagodzenie cierpień zarówno fizycznych, jak i psychicznych poszkodowanego;
 • zwrot kosztów powiązanych z wypadkiem, czyli:
 • kosztów leczenia,
 • kosztów rehabilitacji,
 • kosztów dodatkowej opieki,
 • kosztów dojazdów,
 • kosztów adaptacji miejsca zamieszkania,
 • kosztów przygotowania do możliwości wykonywania nowego zawodu;
 • renty uzupełniającej, stanowiącej wyrównanie różnicy w uzyskiwanych dochodach poszkodowanego, w porównaniu do stanu sprzed wypadku;
 • kapitalizacji renty, czyli uzyskania jednorazowego odszkodowania, gdy poszkodowany w następstwie wypadku został inwalidą, a świadczenie to pozwoli mu na wykonywanie innego zawodu, bądź też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (w takim przypadku trzeba mieć jednak świadomość, że poszkodowany traci jednak prawo do uzyskania renty uzupełniającej);
 • renty na zwiększone potrzeby, która zapewni poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy jego stanu zdrowia po wypadku;
 • zwrotu utraconych zarobków, w sytuacji krótszych okresów niesprawności po wypadku, które pociągają za sobą niemożność dalszego wykonywania pracy.

Gdy poszkodowany przyczynił się do wypadku

Zdarzyć się może jednak i tak, że poszkodowany sam przyczynił się do zaistnienia wypadku, lub też spowodował zwiększenie rozmiarów zaistniałej szkody. Wówczas przyznane mu odszkodowanie będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, który zależy od oceny stanu faktycznego, dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *