Kategoria: Szkoda całkowita

Szkoda całkowita – co musimy wiedzieć?

Szkoda całkowita – co musimy wiedzieć?

Szkoda całkowita (https://superpolisa.pl/faq/szkoda-calkowita-jak-jest-liczona-wysokosc-odszkodowania/) może zaistnieć w dwóch wypadkach. Pierwszym spośród nich jest sytuacja, w jakiej zniszczenia samochodu są tak duże, iż właściwie nie nadaje się on już do naprawy. Jego odbudowanie do stanu sprzed wypadku jest w zasadzie niewykonalne, np. po pożarze. Kolejnym czynnikiem wystąpienia szkody całkowitej może być brak dobrego uzasadnienia naprawy. Dzieje się w wypadku, kiedy wydatek wyeliminowania zniszczeń zdecydowanie przewyższa cenę samochodu. W takiej sytuacji ubezpieczyciel też może zadecydować o wystąpieniu szkody całkowitej.

Czym jest szkoda całkowita?

Ze szkodą całkowitą mamy do czynienia wówczas, kiedy zakład ubezpieczeń oceni naprawę pojazdu za ekonomicznie bezpodstawną – wydatki naprawy przewyższą wartość samochodu na dzień przed wypadkiem. Stwierdzenie szkody całkowitej znaczy, że nie otrzymamy zadośćuczynienia na naprawę, ale kapitały, jakie mają pozwalać nam na zakup pojazdu odpowiedniej klasy oraz stanu technologicznego. Takie wyjście jest nie w smak części posiadaczy samochodów, jacy są do nich przywiązani psychicznie oraz woleliby powrót do stanu sprzed wypadku.

Szkoda całkowita w OC

W wypadku ubezpieczenia OC mowa o niej wówczas, kiedy wydatek naprawy samochodu przewyższa 100% jego cena sprzed wydarzenia, w jakim uległ uszkodzeniu. Znaczy to, iż jego naprawa wyniosłaby nas więcej aniżeli gdybyśmy mogli uzyskać, jeżeli przed wypadkiem zdecydowalibyśmy się sprzedać auto. Jeśli chodzi tymczasem o AC, termin ten może być inaczej definiowany oraz zależy w gruncie rzeczy od zapisów danej umowy.

Kiedy ubezpieczyciel ustala szkodę całkowitą z Autocasco (AC)?

Szkoda całkowita z AC to sytuacja, kiedy wydatek naprawy samochodu przewyższa 70% jego ceny. W takim wypadku uzyskasz od ubezpieczyciela rozbieżność między ceną samochodu w dniu szkody natomiast ceną resztek, więc tzw. wraku samochodu. Ubezpieczyciel może też wskazać Ci nabywcę, jaki kupi od Ciebie zniszczone auto za taką wartość, jaką podano w decyzji. Niestety ubezpieczyciele często wykorzystują pozostałe formy kalkulacji w wypadku szkód częściowych, natomiast inne w wypadku szkód całkowitych.

Odszkodowanie natomiast szkoda całkowita

Odszkodowanie w związku ze szkodą całkowitą liczone jest w całkowicie odmienny sposób, aniżeli ma to miejsce w wypadku szkody częściowej. Wtedy kapitały wypłacone poprzez ubezpieczyciela mają pokryć wydatki poniesione w związku z naprawą oraz przywróceniem pojazdu do stanu z przed wypadku. Tymczasem jeżeli doszło do szkody całkowitej jest to równoznaczne z tymże, iż ubezpieczyciel nie pokryje wydatków naprawy pojazdu.