Warunki ubezpieczeń NNW

W przypadku zawierania ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków, w skrócie ubezpieczeń NNW, sumy ubezpieczenia, jak również limity dla poszczególnych rodzajów świadczeń wskazanych w umowie ubezpieczeniowej są określane z ubezpieczającym, zwykle na zasadzie dostępnych wariantów takiego ubezpieczenia.